KONTAKT

Ing. Mária Königsmarková

Terézie Vansovej 1545/4, 960 01 Zvolen

E-mail:

marshmallowlife1@gmail.com


Facebook

                   https://www.facebook.com/maria.konigsmarkova


link na predchádzajúcu webovú stránku