Vitajte na stránke chovateľskej stanice vipetov /You are welcome

Marsh - Mallow life

Chovateľská stanica vipetov s preukazom o pôvode psa / FCI Whippet Kennel

K založeniu vlastnej chovateľskej stanice som sa posúvala pomalými krôčikmi....a dňa 25.03.2013 mi bol na FCI zaregistrovaný názov chovateľskej stanice a SKJ vydané

 "Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice Marsh-Mallow life".

Na Slovensku je chov vipetov s preukazom o pôvode psa (PP) riadeným chovom zastrešeným Slovenským klubom chovateľov chrtov. Mojou hlavnou snahou je odchovať šteniatka povahovo vyrovnané a exteriérovo čo najviac sa približujúce štandardu vipeta. Chovateľská stanica je malého rodinného typu a je zameraná na chov vipetov výstavnej línie, s preferovaním anglických výstavných línií.

Táto webová stránka je venovaná predovšetkým vipetkám Agi, Bambi, Megi a Rosie, informácie z rokov 2009-2015 týkajúce sa najmä vipetiek Agátky a Čokoládky, odchovaných vrhov A + B  sú uvedené na stránke:  www.agatka.szm.com  Najviac informácií  a fotografií z rôznych podujatí je uvedených na mojom facebookovom profile.